Privacy

Splendesco hecht grote waarde aan de privacy van zijn cliënten. Hieronder vind je informatie over hoe wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen persoonlijke gegevens nooit worden gedeeld.

Persoonlijke gegevens in het kader van coaching

In het kader van een coachingtraject worden de volgende gegevens gevraagd:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens huisarts

Verder ontvangt de cliënt een intakeformulier waarop hij/zij (eventueel in samenspraak met de coach) gegegevens invult met betrekking tot het op te lossen probleem.

Al deze gegevens worden digitaal bewaard op een computer ten kantore van Splendesco en zijn vanaf het internet niet bereikbaar.  Deze gegevens worden niet gedeeld met derden zonder expliciete toestemming van de cliënt.

Mocht cliënt willen dat deze gegevens permanent worden verwijderd of wil hij/zij deze inzien, dan volstaat een e-mail met verzoek tot verwijdering of inzage. Na dit verzoek ontvangt de cliënt een bevestiging per e-mail. Let op: indien de deelnemer ook is geabonneerd op de nieuwsbrief, dan blijft dit abonnement bestaan tenzij de deelnemer zijn abonnement opzegt via de link onderaan de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven

Op diverse wijzen kan een geïnteresseerde aangeven dat hij/zij de nieuwsbrief van Splendesco wil ontvangen. De toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief geeft de geïnteresseerde altijd expliciet via een zogenaamde ‘double opt in’. Dat wil zeggen dat de geïnteresseerde na aanmelding eerst nog een e-mail ontvangt om de aanmelding te bevestigen alvorens hij/zij is geabonneerd. Om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen, deelt hij/zij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Deze gegevens worden bewaard op een server van de nieuwsbriefprovider. Alle informatie over hoe deze omgaat met privacy en je gegevens, vind je hier. Wanneer je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kan dit via een link onderaan de nieuwsbrief.

Deelnemers aan cursussen en trainingen

Ter correct administratie van cursussen, worden de volgende gegevens digitaal bewaard op een computer die vanaf internet niet bereikbaar is:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Mocht een deelnemer willen dat deze gegevens permanent worden verwijderd of wil hij/zij deze inzien, dan volstaat een e-mail met verzoek tot verwijdering of inzage. Na dit verzoek ontvangt de deelnemer een bevestiging per e-mail. Let op: indien de deelnemer ook is geabonneerd op de nieuwsbrief, dan blijft dit abonnement bestaan tenzij de deelnemer zijn abonnement opzegt via de link onderaan de nieuwsbrief.

Gratis e-book

Neuro Linguïstisch Programmeren
Meester worden over je brein 

Splendesco E-book NLP

Dit gratis e-book  geeft je in ca. 50 pagina’s een overzicht van wat NLP is en wat de belangrijkste thema’s van NLP zijn.

Direct bestellen