2

Coaching met NLP

Cover Coaching met NLP door Paul KerrIn de afgelopen jaren is de belangstelling voor coaching als instrument voor persoonlijke ontwikkeling enorm gegroeid. Coaching op de werkplek is een relatie tussen een coach en een ‘cliënt’, die draait om verandering. Het soort verandering kan verschillen – een nieuwe vaardigheid aanleren, iemand motiveren, nieuwe wegen vinden om oude problemen op te lossen, persoonlijke effectiviteit vergroten of een selecte relatie met een leidinggevende helpen oplossen.

Coaching is in de eerste plaats gebaseerd op concepten en interventiemethoden uit de psychologie; succesvolle toepassing daarvan lijkt een kwestie van ervaring opdoen. Neuro-linguïstisch programmeren (NLP) verschaft de coach instrumenten om sneller en gemakkelijker resultaten te bereiken. NLP is een ontdekkingsreis van psychologie en communicatie die de manier onderzoekt waarop mensen hun ervaring door denken, taal en gedrag vormgeven. Praktijkgerichtheid en directe toepasbaarheid vormen de essentie van de modellen, hulpmiddelen en interventies van NLP. Het biedt een instrumentarium waar geen coach zonder kan.
 
Meer informatie en bestellen

Recensie

Dit door Paul Kerr geschreven boek is uitermate leesbaar. Het biedt niet alleen een goede introductie in Neurolinguïstisch programmeren, maar het geeft de beginnende coach het nodige houvast door te wijzen op valkuilen en vooral door de weg te wijzen om aan die valkuilen te ontsnappen.

Uiteraard is er in het boek de nodige aandacht voor zaken als rapport (simpel gezegd de ‘klik’ met de cliënt als voorwaarde voor verandering), zuiver en suggestief taalgebruik, het werken met modaliteiten en submodaliteiten (zintuigen en de eigenschappen van de waarneming via die zintuigen) en metaprogramma’s (perceptuele filters waarmee je betekenis geeft aan je ervaringen).

Het is goed dat Kerr aandacht besteed aan doelstellingen. Immers, NLP is bedoeld als snelle effectieve interventie bij tal van problemen. Dat betekent dat een NLP-coach doelgericht te werk moet gaan en dat het van groot belang is om zo snel mogelijk positief geformuleerde doelstellingen vast te leggen. Hoofdstuk 7 biedt je hiervoor startpunten.

Wat mij betreft is dit boek een absolute aanrader voor iedereen die net start als NLP-coach of die overweegt hiermee te beginnen. Niet alleen is het een goede kennismaking met wat NLP is en wat je ermee kunt bereiken, het biedt ook handvaten voor de beginnende coach. Natuurlijk maakt het lezen van dit boek je niet een (goede) coach.

Een goede coach word je alleen met de goede praktische training en daarna gewoon in het diepe te springen, en elke dag weer opnieuw te leren van je eigen fouten. Laat ik dat laatste terugnemen: er zijn geen fouten, er is alleen maar feedback. Door feedback gebaseerd op kennis zul je jezelf ontwikkelen tot een betere coach. Zoek dus vooral de feedback in de praktijk en vind je startpunt in dit boek en met name in de vele voorbeelddialogen van gesprekken tussen coach en cliënt, die zo illustratief zijn voor situaties waar je in verzeild zult raken.

NLP is in feite simpel, en de manier waarop NLP in ‘Coaching met NLP‘ uit de doeken wordt gedaan is daar denk ik het bewijs van.

Meer informatie en bestellen

 

Gratis e-book

Neuro Linguïstisch Programmeren
Meester worden over je brein 

Splendesco E-book NLP

Dit gratis e-book  geeft je in ca. 50 pagina’s een overzicht van wat NLP is en wat de belangrijkste thema’s van NLP zijn.

Direct bestellen